Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 456/22.03.2000 г. № 456/22.03.2000 г.с. Прохлада, общ. Дулово, кв.7, п. ІV, пл. № 128Дворно място с площ 828 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-22-1/09.09.2011 г. 
АЧДС № 457/22.03.2000 г.№ 457/22.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.48, парцел Х, пл. № 463 по плана на селотоДворно място с площ 700 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 458/22.03.2000 г.№ 458/22.03.2000 г.с. Прохлада, общ. Дулово, кв.17Незастроен парцел с площ 4850 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-22-192 /28.07.2011 г. 
АЧДС № 459/23.03.2000 г.№ 459/23.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.46, части от парцели ХІІ, ХІІІ и ХІV, пл. № 401Дворно място с площ 668 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 460/23.03.2000 г.№ 460/23.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.46, части от парцели ХІІІ и ХІV, пл. № 401 по плана на селотоДворно място с площ 763 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 461/24.03.2000 г.Заповед № 1017/1992 г. на МФгр. Дулово, общ. Дулово, ул. "Васил Левски" №18, кв.36, парцел ІІДържавен терен от 4300 кв.м. и построената Административна сграда - масивна, триетажна със ЗП 1336 кв.м., състояща се от сутерен - 501 кв.м., партер - 1336 кв.м., втори етаж - 968 кв.м. и тавански етаж - апартамент и зала - 596 кв.м., построена 1987 г.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 42 /05.02.2001 г.