Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 524/07.04.2000 г.№ 524/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.7, парцел ХХVІІ, пл. № 126Дворно място с площ 1040 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 525/07.04.2000 г.№ 525/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.9, парцел ХV, пл. № 154Дворно място с площ 850 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 526/07.04.2000 г. № 526/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.9, парцел ХІV, пл. № 193Дворно място с площ 900 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 527/07.04.2000 г.№ 527/07.04.2000 г.гр. Силистра, общ. Силистра, бул. "Македония" 207, вх. Б, ет. VІІІ, ап.23Апартамент № 23, състоящ се от дневна, кухня, коридор и сервизно помещение със ЗП 38,29 кв.м.; избено помещение №23нямаОбластен управител на област Силистра   
АЧДС № 528/07.04.2000 г.№ 528/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.9, парцел ХІІ, пл. № 154Дворно място с площ 1300 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 194 /01.08.2000 г. 
АЧДС № 529/07.04.2000 г.№ 529/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.9, парцел ХІІІ, пл. № 194Дворно място с площ 898 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г.