Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2108/13.09.2004 г.№4357-ДС/09.07.2004 г.Землището на с. Межден, общ. Дулово - стопански двор в местността " Сая Юртлук ", имот №056021Поземлен имот с площ 1298 кв.м., представляващ свободен терен от стопанския двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Във връзка с Молба вх.№5316-ДС/22.10.04 г. от ОД " З и Г "; Нотариален акт №143, том III, рег. №2405, дело №340 от 2004 г. и на основание чл. 72 от ЗДС, правя следната промяна към графа 3 на акта: вместо " свободен терен от стопанския двор " да се чете прилежащ терен с площ 1298 кв.м. към обект " Ремонтна работилница " - мас. стом. бет. постройка със застр. площ 657 кв.м."; към гр. 5: на сградата Ю.Л. ООД " Бревис ", гр. Дулово
АЧДС №2109/13.09.2004 г.№4357-ДС/09.07.2004 г.Землището на с. Межден, общ. Дулово - стопански двор в местността " Сая Юртлук ", имот №056022Поземлен имот с площ 853 кв.м., представляващ свободен терен от стопанския двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Във връзка с Молба вх.№5316-ДС/22.10.04 г. от ОД " З и Г "; Нотариален акт №143, том III, рег. №2405, дело №340 от 2004 г. и на основание чл. 72 от ЗДС, правя следната промяна към графа 3 на акта: вместо " свободен терен от стопанския двор " да се чете прилежащ терен с площ 853 кв.м. към обект " Ремонтна работилница " - метален навес със застр. площ 720 кв.м."; към гр. 5: на сградата Ю.Л. ООД " Бревис ", гр. Дулово
АЧДС №2110/13.09.2004 г.№4357-ДС/09.07.2004 г.Землището на с. Межден, общ. Дулово - стопански двор в местността " Сая Юртлук ", имот №056025Поземлен имот с площ 974 кв.м., представляващ свободен терен от стопанския двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Във връзка с Молба вх.№5316-ДС/22.10.04 г. от ОД " З и Г "; Нотариален акт №143, том III, рег. №2405, дело №340 от 2004 г. и на основание чл. 72 от ЗДС, правя следната промяна към графа 3 на акта: вместо " свободен терен от стопанския двор " да се чете прилежащ терен с площ 974 кв.м. към обект " Склад за зърно " - масивна сграда със застр. площ 432 кв.м."; към гр. 5: на сградата Ю.Л. ООД " Бревис ", гр. Дулово
АЧДС №2111/13.09.2004 г.№4357-ДС/09.07.2004 г.Землището на с. Межден, общ. Дулово - стопански двор в местността " Сая Юртлук ", имот №056210Поземлен имот, представляващ прилежащ терен към обект " Кантар " с площ 1240 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  към гр. 5: на сградата - ООД " Бревис ", гр. Дулово
АЧДС №2112/13.09.2004 г. №4452-ДС/22.07.2004 г.Землището на с. Вокил, общ. Дулово, стопански двор, имот №016020Поземлен имот с площ 689 кв.м., представляващ свободен терен от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2113/14.09.2004 г.№4950-ДС/13.09.2004 г.Землището на с. Межден, общ. Дулово - стопански двор в местността " Сая Юртлук ", имот №056013Поземлен имот - прилежащ терен към стопанска сграда " Филтър - екарисаж ", с площ 763 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ