Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1567/29.03.2002131/22.01.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, кв. 117Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост " Детска градина " - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1979 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1568/29.03.2002131/22.01.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, кв. 121Терен с площ 6 кв.м.,и построения върху него трафопост " Център " - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1569/29.03.2002131/22.01.2002 г.с. Ветрен, общ. Силистра, обл. Силистра, кв. № 34Терен с площ 9 кв.м.,и построения върху него трафопост " Болница " - масивен със застроена площ 9 кв.м., построен 1983 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1570/29.03.2002131/22.01.2002 г.с. Майор Ценович, община Силистра, квартал № 15Терен с площ 6 кв.м.,и построения върху него трафопост № 1 - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1571/29.03.2002131/22.01.2002 г.с. Казимир, общ. Силистра, обл. Силистра, квартал № 21Терен с площ 9 кв.м.,и построения върху него трафопост № 1 - масивен със застроена площ 9 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1572/29.03.2002131/22.01.2002 г.с. Ветрен, общ. Силистра, обл. Силистра, квартал № 42Терен с площ 6 кв.м.,и построения върху него трафопост № 1 - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София