Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 812/24.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №71, кв.1Прилежащ терен към "Площадка 51" с площ 1924 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г. 
АЧДС № 813/24.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №72, кв.1Прилежащ терен към "Силажовместилища 77, 78" с площ 3361 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г. 
АЧДС № 814/25.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №73, кв.1Прилежащ терен към обект "Краварник 69" с площ 2291 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33/28.02.2011 г. 
АЧДС № 815/25.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №74, кв.1Прилежащ терен от 2271 кв.м. към обект "Краварник 68"нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33/28.02.2011 г. 
АЧДС № 816/25.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №75, кв.1Прилежащ терен към обект "Краварници 66,67" с площ 5069 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33/28.02.2011 г. 
АЧДС № 817/25.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №76, кв.1Прилежащ терен към обект "Краварници 64, 65" с площ 5191 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г.