Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1439/07.01.2002г.1978/27.12.2001 г.с. Казимир, общ. Силистра, обл. Силистра, стопански двор - извън регулация, масив № 1, парцел № 12поземлен имот, представляващ терен / четвърта категория / с площ 2120 кв.м., върху който е разположен обект "Млекопункт и склад" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ № РД-22-75/23.02.07 г.Имотът е отписан със заповед № РД-22-75/23.02.07 г. на Областен управител.
АЧДС №1440/07.01.2002г.1978/27.12.2001 г.с. Казимир, общ. Силистра, обл. Силистра, стопански двор - извън регулация, масив № 1, парцел № 21поземлен имот, представляващ свободен терен / четвърта категория / с площ 6530 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ № РД-22-75/23.02.07 г.Имотът е отписан със заповед № РД-22-75/23.02.07 г. на Областен управител.
АЧДС №1441/08. 1.2002г.20/ 04.01.2002 г.землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Баир сартъ" имот № 116015поземлен имот, представляващ терен / трета категория / с площ 5221 кв.м., върху който е разположен обект "Склад, кантар" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1442/08.01.2002г.1978/27.12.2001 г.с. Ветрен, общ. Силистра, обл. Силистра, стопански двор - извън регулация, масив № 1, парцел № 8поземлен имот, представляващ терен / пета категория / с площ 3 841 кв.м., върху който е разположен обект "Силажовместилише" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1443/08.01.2002г.1978/27.12.2001 г.с. Ветрен, общ. Силистра, обл. Силистра, стопански двор - извън регулация, масив № 1, парцел № 9поземлен имот, представляващ терен / пета категория / с площ 2290 кв.м., върху който е разположен обект "Навес метален" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1444/08.01.2002 г.1978/27.12.2001 г.с. Ветрен, общ. Силистра, обл. Силистра, стопански двор - извън регулация, масив № 1, парцел № 10поземлен имот, представляващ терен / пета категория / с площ 1666 кв.м., върху който е разположен обект "Стопанска сграда, караулно" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ