Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 342/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №67Прилежащ терен с площ 5341 кв.м. към обект "Тороем".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 343/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №70Прилежащ терен с площ 679 кв.м. към обект "Фуражна кухня".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 344/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №71Прилежащ терен с площ 8418 кв.м. към обект "Силажовместилища".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 345/28.01.2000 г.698/16.06.1999 г.ДГФ, отдел 57 "2" - Площадка "Разсадник с. Калипетрово"Жилищна сграда - масивна едноетажна постройка, включваща предверие, 4 стаи и салон със застроена площ 84 кв.м. Навес - трапезария - масивна едноетажна постройка. Състои се от 2 бр. битови стаи, навес и спомагателни помещения със застроена площ 187 кв.м. Навес за орехи - метална конструкция, четиристранно оградена с тухлени стени; Застроена площ 382 кв.м. Оранжирии - 2 бр. - метална конструкция със застроена площ 231 кв.м.; Построени 1984 г.нямаНУГ ; Държавно лесничейство - Силистра  Съставен е нов АДС № 3292/20.08.2008 г. и № 3555/07.05.2012 г.
АЧДС № 346/28.01.2000 г.698/16.06.1999 г.с.Сребърна, общ. Силистра, кв.23, пл. № 579Дворно място с площ 4490 кв.м. и построената в него жилищна сграда - масивна двуетажна постройка със ЗП 130 кв.м.нямаНУГ ; Държавно лесничейство - Силистра  Съставен е Акт за поправка № 3113/22.10.2007 г. и нов АДС № 3563/19.05.2007 г.
АЧДС № 347/31.01.2000 г.698/16.06.1999 г.с. Гарван, общ. Ситово, ДГФ, отдел 21 "б"Хижа с. Гарван - масивна постройка със застроена площ 176 кв.м., състояща се от салон и две спални със сервизни помещения към тях; Построена 1984 год.нямаНУГ; Държавна дивечова станция "Каракуз" - Дулово  Съставен е нов АДС № 3256/20.05.2008 г.