Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1562/27.03.2002131/22.01.2002 г.с. Богорово, общ. Силистра, квартал № 11Терен с площ 6 кв.м.,и построения върху него Трафопост № 1 - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1563/27.03.2002131/22.01.2002 г.с. Поп Кралево, общ. Силистра, квартал № 8Терен с площ 6 кв.м.,и построения върху него трафопост № 1 - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1564/27.03.2002131/22.01.2002 г.с. Главан, общ. Силистра, квартал № 3Терен с площ 6 кв.м.,и построения върху него трафопост № 1 - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС № 565/27.03.2002131/22.01.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, кв. 200Терен с площ 9 кв.м.,и построения върху него " Паткина чешма " - масивен със застроена площ 9 кв.м., построен 1985 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1565/27.03.2002131/22.01.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, кв. 200Терен с площ 9 кв.м.,и построения върху него трафипост " Паткина чешма " - масивен със застроена площ 9 кв.м., построен 1985 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1566/28.03.2002131/22.01.2002 г.с. Срацимир, общ. Силистра, кв. 24Терен с площ 9 кв.м.,и построения върху него трафопост № 2 - масивен със застроена площ 9 кв.м., построен 1977 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София