Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
29/22.05.1999552 / 14.05.1999гр. Силистра, ул. "Добрич" № 138Обособена част, магазин № 49 от 8-етажна масивна жилищна секция, изградена по технологията ЕПЖС със ЗП 59 кв.м.   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 226/08.09.2000 г. на Областен управител 
30/22.05.1999552 / 14.05.1999гр. Силистра, ул. "Добрич" № 84Обособена част, магазин № 40 от подблоково пространство на масивна жилищна сграда със ЗП от 35 кв.м.   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 226/08.09.2000 г. на Областен управител 
31/22.05.1999552 / 14.05.1999гр. Силистра, ул. "Ал. Стамболийски" № 8Обособена част, магазин № 68 от подблоково пространство на 9-етажна масивна жилищна сграда със ЗП 312 кв.м.   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 226/08.09.2000 г. на Областен управител 
32/22.05.1999552 / 14.05.1999гр. Силистра, ул. "Македония" № 137Обособена част, магазин № 70 от подблоково пространство на 8-етажни жилищни секции със ЗП 123 кв.м.   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 226/08.09.2000 г. на Областен управител 
33/22.05.1999552 / 14.05.1999гр. Силистра, ул. "Македония" № 135Обособена част, магазин № 64 - подблоково пространство на 8-етажни масивни жил. секции със ЗП 170 кв.м.   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 226/08.09.2000 г. на Областен управител 
34/25.05.1999552 / 14.05.1999гр. Силистра, ул. "Македония" № 94Обособена част - магазин № 39 - пдблоково пространство на 9-етажна масивна жилищна сграда със ЗП 138 кв.м.   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 226/08.09.2000 г. на Областен управител