Уважаеми дами и господа,
 
Добре дошли във виртуалното пространство на Областна администрация - Силистра!
 
Надявам се, че тази страница ще е отговор на въпросите ви за дейността и функцията на една администрация. Тук имате възможност да преодолявате разстояния, да пестите време и да получавате точна информация.
 
Постарахме се сайтът да е практичен, удобен и достъпен. Надявам се да постигнем единствената цел, осмисляща съществуването му – да е полезен! А за да отговори на високите ви очаквания - разчитаме на вашите препоръки и предложения!      
 
Вие заслужавате бързи и точни административни услуги!
 
Изисквайте ги от нас!
   
Областен управител на област Силистра 
 
 
 
 
 

Пресцентър

18.01.2020 - Поздравление за Атанасовден [Прочети повече...]
17.01.2020 - Поздравление за Антоновден [Прочети повече...]
16.01.2020 - Заседание на Областен координационен център в Силистра [Прочети повече...]
14.01.2020 - МТСП набира номинации за връчване на Отличителен знак за постижения в политиката по равнопоставеност между жените и мъжете [Прочети повече...]
10.01.2020 - Обявени свободни работни места в област Силистра към 13 януари 2020 г.  [Прочети повече...]

Обществени поръчки

  • 20.11.2017 - Доставка на горива (гориво за отопление за нуждите на областна администрация Силистра и доставка на автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво Б6 за автомобилите, собственост на областна администрация Силистра чрез система за зареждане при условия за безналично плащане с електронни карти) - Преписка № 1-1201 от 20.11.2017 г. [Прочети повече...]
  • 13.09.2016 - Осигуряване на достъпна среда на бивш Профсъюзен дом в гр. Силистра, Преписка № 1-807 [Прочети повече...]
  • 30.11.2015 - Преписка № 1-1250/20.11.2015 г. - обществена поръчка, възлагана чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9048275 за избор на изпълнител за доставка на горива за 2016 г. [Прочети повече...]

Обяви

  • 22.10.2019 - Обява за търг с тайно наддаване за продажба на две сгради - частна държавна собственост [Прочети повече...]
  • 20.12.2018 - Считано от 01.01.2019 г. заверяването с апостил на документи, издавани от кметовете и общинските администрации ще се извършва от областните администрации [Прочети повече...]
  • 06.11.2018 - О Б Я В Л Е Н И Е за конкурс за длъжността "Служител по сигурността на информацията" към Областна администрация Силистра [Прочети повече...]
РАБОТНО ВРЕМЕ:
АДМНИСТРАЦИЯ
понеделник - петък
от 9:00 до 12:00 ч.
от 12:30 до 17:30 ч.
 
ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
понеделник - петък
от 9:00 до 17:30 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Адрес: 7500 Силистра ул. „Добруджа” 27
тел. 086 818 822 факс: 086 818 851
e-mail: ss@ss.government.bg БУЛСТАТ № 118 039 613