Документи по дейността

 
 
Заповед за обявяване на пожароопасен сезон 2019 (01.04.2019 г. - 15.11.2019 г.), издадена на 26.03.2019 г.
 
 
Заповед за обявяване на пожароопасен сезон 2016 (01.05.2016 г. - 15.10.2016 г.), издадена на 27.04.2016 г.
 
 
Заповед за обявяване на пожароопасен сезон 2015 (20.04.2015 г. - 15.10.2015 г.), издадена на 15.04.2015 г.
 
 
 
 
Заповед за обявяване на пожароопасен сезон 2013 (01.05 - 15.10.2013 г.), издадена на 24.04.2013 г.
 
 
Заповед за предприемане на мерки и действия, за предотвратяване на наводнения, във връзка с предупрежденията за повишаване нивото на река Дунав, издадена на 18.03.2013 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доклад за изпълнението на препоръките по одитен доклад за извършен одит на дейността по управление и разпореждане с недвижимо имущество – държавна собственост, в Областна администрация-Силистра, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.