Уважаеми дами и господа,
 
Добре дошли във виртуалното пространство на Областна администрация Силистра!
 
Надявам се, че тази страница ще е отговор на въпросите ви за дейността и функцията на една администрация. Тук имате възможност да преодолявате разстояния, да пестите време и да получавате точна информация.
 
Постарахме се сайтът да е практичен, удобен и достъпен. Надявам се да постигнем единствената цел, осмисляща съществуването му - да е полезен! А за да отговори на високите ви очаквания - разчитаме на вашите препоръки и предложения!      
 
Вие заслужавате бързи и точни административни услуги!
 
Изисквайте ги от нас!
   
Областен управител на област Силистра 
 
 
 
 
 

Пресцентър

05.02.2023 - В Силистра бе определен съставът на РИК - Силистра: ясни са председател и секретар, ЦИК ще реши кои двама да са зам.-председатели [Прочети повече...]
01.02.2023 - От Областна администрация Силистра започна серията от работни срещи на Камара на строителите - Силистра [Прочети повече...]
30.01.2023 - Областният управител на Силистра участва в национален форум в Сливен [Прочети повече...]
16.01.2023 - Областна администрация Силистра подкрепи областен конкурс, посветен на Васил Левски, обявен от РУО на МОН [Прочети повече...]
16.01.2023 - В Силистра бе открит Регионален център за консултиране по правни въпроси [Прочети повече...]

Обяви

  • 11.01.2023 - Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост [Прочети повече...]
  • 19.10.2022 - Земеделски територии, които са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите [Прочети повече...]
  • 26.09.2022 - Министерство на труда и социалната политика стартира процедура за получаване на офертни предложения за възмездно придобиване и избор на недвижими имоти в областните градове на територията на Република България - градове от райони на планиране по NUTS-2 - за изграждане на 6 (шест) фокус-точки във връзка с реализиране на проект „П41 Развитие на социалната икономика” (наричан по-долу за краткост „Проекта”), съгласно Компонент 11 „Социално включване” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, утвърден с Решение на Съвета на ЕС от 4 май 2022 г. [Прочети повече...]
РАБОТНО ВРЕМЕ:
 
АДМИНИСТРАЦИЯ
понеделник - петък
от 9.00 ч. до 12.00 ч.
от 12.30 ч. до 17.30 ч.
 
ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
понеделник - петък
от 9.00 ч. до 17.30 ч.
 
 
ПРИЕМЕН ДЕН:
 
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
всеки четвъртък
от 10.00 ч. до 12.00 ч.
 
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
всеки вторник
от 10.00 ч. до 12.00 ч.
 
Записване на тел.: 086 818 822 или на място в сградата на Областна администрация Силистра

 

 

 

 

 

 

 

 
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Адрес: 7500 Силистра ул. „Добруджа” 27
тел. 086 818 822 факс: 086 818 851
e-mail: ss@ss.government.bg БУЛСТАТ № 118 039 613