Областен управител

 

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ИВЕЛИН СТАТЕВ ИВАНОВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ивелин Статев е роден на 16.12.1970 г. в град Силистра, където е завършил средно образование в ТМТ „Владимир Комаров”. Висше образование във ВВОВУ „Васил Левски“ – Велико Търново. Работил е в Българската армия (1989 - 1996 г.), в МВР (1997 - 2014 г.), вкл. директор на ОД на МВР Силистра (2009 - 2013 г.). От 2015 г. е главен секретар на Областна администрация Силистра. Семеен, с две деца.
 
 

Основни функциии и правомощия
 
 

тел.: 086 818 822; 086 818 818
e-mail: ss@ss.government.bg