Асоциация по ВиК

 
 
ПРИЕМНО ВРЕМЕ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК - СИЛИСТРА
 
ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК
от 14.00 ч. до 16.00 ч.
 
В КАБИНЕТА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ,
СТАЯ 207 В СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА
 
ПРИЕМЪТ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ГРАФИК, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА
ТЕЛЕФОН 086 818 833
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК Силистра (публикувано на 19.07.2019 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК Силистра (публикувано на 11.02.2019 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК Силистра (публикувано на 24.07.2018 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК Силистра (публикувано на 30.04.2018 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК Силистра (публикувано на 01.02.2018 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК Силистра (публикувано на 19.06.2017 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК Силистра (публикувано на 02.03.2017 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседнаие на АВиК Силистра (публикувано на 20.12.2016 г., коригирано на 17.01.2017 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК Силистра (публикувано на 03.10.2016 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК Силистра (публикувано на 29.01.2016 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК Силистра (публикувано на 23.12.2015 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК Силистра (публикувано на 27.05.2015 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК Силистра (публикувано на 22.04.2015 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК Силистра (публикувано на 17.04.2015 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК Силистра (публикувано на 09.03.2015 г.)
 
-----------------------------------------------------------------------
 
Протокол от заседание на АВиК Силистра, проведено на 04.09.2019 г. (публикувано на 17.09.2019 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК Силистра, проведено на 12.03.2019 г. (публикувано на 26.03.2019 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК Силистра, проведено на 28.08.2018 г. (публикувано на 31.08.2018 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК Силистра, проведено на 05.06.2018 г. (публикувано на 18.06.2018 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК Силистра, проведено на 15.03.2018 г. (публикувано на 04.04.2018 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК Силистра, проведено на 18.07.2017 г. (публикувано на 08.08.2017 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК Силистра, проведено на 30.03.2017 г. (публикувано на 20.04.2017 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК Силистра, проведено на 19.01.2017 г. (публикувано на 03.02.2017 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК Силистра, проведено на 08.11.2016 г. (публикувано на 02.12.2016 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК Силистра, проведено на 01.03.2016 г. (публикувано на 21.03.2016 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК Силистра, проведено на 28.01.2016 г. (публикувано на 15.02.2016 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК Силистра, проведено на 01.07.2015 г. 
 
Протокол от заседание на АВиК Силистра, проведено на 25.05.2015 г. 
 
Протокол от заседание на АВиК Силистра, проведено на 09.04.2015 г. 
 
-----------------------------------------------------------------------
 
Проект на бюджет на АВиК Силистра за 2015 г.
 
Отчет на АВиК Силистра за 2014 г.
 
Бюджет на АВиК Силистра за 2014 г.