Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 836/28.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел № 108, кв.1Прилежащ терен към "Силажовместилище 98/3" с площ 3665 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 837/28.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел № 109, кв.1Прилежащ терен към "Силажовместилище 98/4" с площ 3586 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 838/28.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел № 112, кв.1Прилежащ терен към "Трафопост 102" с площ 494 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горитеДоговор №18/30.10.2001 г., вх. рег. № 9982, том ХХІІ, стр. 269, вписан на 06.11.2001 г.Имотът е отписан със Заповед № РД-22-49/23.03.2011 г. 
АЧДС № 839/28.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел № 113, кв.1СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 1116 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите  Съставен е нов АДС № 3343/04.12.2008 г.
АЧДС № 840/28.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел № 129, кв.1СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 1355 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 841/28.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел № 122, кв.1Прилежащ терен към "Кантар 20 т." с площ 459 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите  Съставен е нов АДС № 3465/22.06.2011 г.