Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1037/20.12.2000 г.П-314/21.12.2000 г.гр. Силистра, кв 141, обособена част от имот пл. № 3836Склад за ЕИТ - масивна, едноетажна сграда със ЗП 767 кв.м., състояща се от 3 помещения, 2 канцеларии и сервизни помещенияняма   Имотът е включен в капитала на "Уникомерс" ЕООД - Силистра
АЧДС № 1038/22.12.2000 г.1038/22.12.2000 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 75а, парцел ХІVТерен с площ 8061 кв.м., отреден за "Промишлени нужди"няма   На основание чл. 54 от ЗДС и Договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост от 07.10.2002 г., имотът е прехвърлен на общ. Тутракан
АЧДС № 1039/27.12.2000 г.1039/27.12.2000 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 57, парцел ХV, пл. № 858Застроен терен с площ 2055 кв.м., отреден за "Фурна, авторемонт и гараж"нямаОбластен управител на област Силистра   
АЧДС № 1040/03.01.2001 г.13/06.01.2000 г.с. Белица, общ. Тутракан, кв. 28, парцел "Училище"ТП "Белица -1" Терен с площ 6 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 6 кв.м.; построена 1965 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1041/03.01.2001 г.13/06.01.2000 г.с. Белица, общ. Тутракан, кв. 21ТП "Белица -2" Терен с площ 9 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 9 кв.м.; построена 1978 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1042/03.01.2001 г.13/06.01.2000 г.с. Белица, общ. Тутракан, кв. 6, парцел ХІІТП "Белица -3" Терен с площ 9 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 9 кв.м.; построена 1970 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра