Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1807/15.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.с. Вълкан - извън регулация, общ. Главиница, квартал №1, парцел №8 / имот №1008 / по план на овцефермаПоземлен имот с площ 1043 кв.м., представляващ свободен терен, трета категория от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1808/15.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.с. Вълкан - извън регулация, общ. Главиница, квартал №1, парцел №9 / имот №1009 / по план на овцефермаПоземлен имот с площ 3306 кв.м., представляващ свободен терен, трета категория от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1809/15.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.Землището на с. Дичево, общ. Главиница, м. "Стопански двор", имот № 080090 по плана за земеразделянеПоземлен имот с площ 42880 кв.м., представляващ свободен парцел от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1810/15.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.Землището на с. Дичево, общ. Главиница, м. "Стопански двор", имот № 091002 / образуван от имот 080081 / по плана за земеразделянеПоземлен имот с площ 1895 кв.м., представляващ парцел към " Площадка за машини " от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 04.07.2003 г. вх. рег. №2037, акт 34, том V, н.д 860/03
АЧДС №1811/15.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.Землището на с. Дичево, общ. Главиница, м. "Стопански двор", имот № 091011 / образуван от имот 080081 / по плана за земеразделянеПоземлен имот с площ 1693 кв.м., представляващ свободен терен от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1812/15.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.Землището на с. Дичево, общ. Главиница, м. "Стопански двор", имот № 091013 / образуван от имот 080081 / по плана за земеразделянеПоземлен имот с площ 6779 кв.м., представляващ свободен терен от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ