Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1633/02.10.2002 г.1953/23.09.02 г.землището на с. Средище, община Кайнарджа, стопански двор, парцел № 124, кад. № 1Поземлен имот с площ 1838 кв.м., представляващ свободен терен / трета категория / в стопански двор Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1634/02.10.2002 г.1953/23.09.02 г.землището на с. Средище, община Кайнарджа, стопански двор, парцел № 129, кад. № 1Поземлен имот с площ 15592 кв.м., представляващ свободен прилежащ терен / трета категория / в стопански двор. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1635/03.10.2002 г.АЧДС №1635/03.10.2002 г.с. Полковник Ламбриново, общ. Силистра, кв. 3, пар. II, - 234 и пар. V - 235Поземлен имот с площ 27 990 кв.м., представляващ терен, застроен със сгради на "Агропродукт - 64 " ЕООД, гр. Силистра Областен управител на Силистренска област - основание: чл. 18, ал. 1 от ЗДС  Сградите са отписани със заповед № 124/29.04.2002 г. на Обл. Управител на област Силистра на " Агропродукт - 64 " ЕООД със собственик " Агропродукт - 98 " АД гр. Силистра.; За имота от гр. 3 е съставен АДС №1794/08.04.2003 г., на основание чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, който е отписан със заповед № РД-97/29.04.2003 г. на Обл. управител на обл. Силистра
АЧДС №1636/14.10.2002 г.АЧДС №1636/14.10.2002 г.Землището на гр. Силистра, местност " Меджи табия ", имот № 050251Поземлен имот с площ 4500 кв.м., представляващ незастроен озеленен терен, прилежащ към к-с " Орбита ". Областен управител на Силистренска област - основание: чл. 18, ал. 1 от ЗДС  Имотът е отписан със заповед № ДС-13-12/15.01.03 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1637/16.10.2002 г.АЧДС №1637/16.10.2002 г.Землището на гр. Силистра, местност " Меджи табия ", имот № 050250Поземлен имот с площ 1099 кв.м., представляващ асфалтирана площадка Областен управител на Силистренска област - основание: чл. 18 от ЗДС  Имотът е отписан на " Орбита - Инвест " АД, гр. Силистра със заповед № 146-РД/02.07.03 г. на Обл. управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1638/16.10.2002 г.АЧДС №1638/16.10.2002 г.Землището на гр. Силистра, местност " Меджи табия ", имот № 050292Поземлен имот с площ 27 кв.м., представляващ озеленен терен. Областен управител на Силистренска област - основание: чл. 18, ал. 1 от ЗДС  На основание чл. 72 от ЗДС, във връзка с протокол №608/10.10.2003 г. и актуална скица № Ко1403/06.07.2004 г. от ОБС "З и Г " - Силистра правя следната корекция в графа 3: Площта от 27 кв.м. да се чете 35 кв.м.; Имотът е отписан от актовите книги за държавна собственост със заповед № РД-387-ДС/30.07.2004 г. на Областен управител на Обл. Силистра