Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 824/25.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №83, кв.1Прилежащ терен към "Летен двор 75/1" с площ 2646 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 825/25.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №84, кв.1Прилежащ терен към "Летен двор 75/2" с площ 2687 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 826/25.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №85, кв.1Прилежащ терен към "Летен двор 75/3" с площ 2344 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 827/25.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №86, кв.1Прилежащ терен към "Летен двор 75/4" с площ 2525 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 828/25.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №87, кв.1Прилежащ терен към "Летен двор 75/5" с площ 2662 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 829/25.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел № 88, кв.1Прилежащ терен към "Летен двор 75/6" с площ 2636 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите