Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1061/22.01.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Калугерене, общ. Главиница, местност "Стопански двор", имот № 091007Свободен терен с площ 5683 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1062/23.01.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Калугерене, общ. Главиница, местност "Стопански двор", имот № 091014Свободен терен с площ 13311 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1063/23.01.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Калугерене, общ. Главиница, местност "Стопански двор", имот № 091019Свободен терен с площ 13662 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1064/23.01.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Коларово, общ. Главиница, местност "Край село", имот № 051013Свободен терен с площ 25575 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1065/23.01.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Листец, общ. Главиница, кв.1, парцел №2 по плана на стопански двор "Овцеферма"Терен от 5176 кв.м., върху който е изграден обект "Овчарник"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1066/23.01.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Листец, общ. Главиница, кв.1, парцел № 4 по плана на стопански двор "Овцеферма"Свободен 1 - парцел с площ 1864 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите