Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 518/07.04.2000 г.№ 518/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.7, парцел ХХV, пл. № 186Незастроен парцел с площ 680 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 519/07.04.2000 г.№ 519/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.7, парцел VІІ, пл. № 190Дворно място с площ 940 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 520/07.04.2000 г.№ 520/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.7, парцел VІІІ, пл. № 129Дворно място с площ 1000 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 521/07.04.2000 г.№ 521/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.7, парцел ХХІV, пл. № 191Дворно място с площ 1000 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 522/07.04.2000 г.№ 522/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.7, парцел ХХІІІ, пл. № 191Дворно място с площ 990 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 523/07.04.2000 г.№ 523/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.7, парцел ХІ, пл. № 126Дворно място с площ 1040 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г.