Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 860/13.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.3, парцел ІІ, отреден за изчислителен центърТерен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ТИИЦ " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1974 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 861/13.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.1, парцел ХХХІІТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ГИМНАЗИЯ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1965 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 862/13.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.1, парцел VІІІ - за административни и културни сградиТерен с площ 130 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ОНС " със застроена площ 130 кв.м.; Построен 1962 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 863/13.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.1, парцел VІІІ - за административни и културни сградиТерен с площ 78 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " КУЛТУРЕН ДОМ " със застроена площ 78 кв.м.; Построен 1974 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 864/13.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.1, парцел ХХХІІ, пл. № 3645Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ПАЗАРА " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1983 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 865/13.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.26, парцел І за ОЖСТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " КОМСОМОЛЕЦ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1962 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра