Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1538/14.03.2002513/11.03.2002 г.с. Алеково, общ. Алфатар, обл. Силистра, Стопански двор - кв. 41, парцел V - 253Терен / урегулиран имот / с площ 3690 кв.м., прилежащ към обект "Вещеви склад". Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Имотът се отписва от актовите книги със заповед № 108/05.04.02 г.
АЧДС №1539/14.03.2002513/11.03.2002 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, стопански двор - квартал 151, парцел VIII - 525Терен / урегулиран имот / с площ 1955 кв.м., прилежащ към обект "Склад за зърно". Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1540/14.03.2002131/22.01.2002 г.с. Сребърна, общ. Силистра, кв. 22Терен с площ 6 кв.м.,и построения върху него Трафопост 1 - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1541/15.03.2002131/22.01.2002 г.с. Сърпово, общ. Силистра, кв. 16Терен с площ 6 кв.м.,и построения върху него Трафопост 1 - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1963 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1542/15.03.2002131/22.01.2002 г.с. Йорданово, общ. Силистра, извън регулационните граници на селотоТерен с площ 6 кв.м.,и построения върху него Трафопост 1 - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1963 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1543/15.03.2002131/22.01.2002 г.с. Професор Иширково, общ. Силистра, кв. 16Терен с площ 6 кв.м.,и построения върху него Трафопост 1 - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1963 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София