Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1978/05.03.2004 г.№3110-ДС/18.02.2004 г.Землището на с. Ястребна, общ. Ситово, местност " Стопански двор", имот №000902Поземлен имот с площ 02699 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1979/21.05.2003 г.№3110-ДС/18.02.2004 г.Землището на с. Ястребна, общ. Ситово, местност " Стопански двор", имот №000904Поземлен имот с площ 18371 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1980/05.03.2004 г.№3110-ДС/18.02.2004 г.Землището на с. Ястребна, общ. Ситово, местност " Стопански двор", имот №000905Поземлен имот с площ 11327 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1981/05.03.2004 г.№3110-ДС/18.02.2004 г.Землището на с. Ястребна, общ. Ситово, местност " Стопански двор", имот №000910Поземлен имот с площ 1837 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1982/05.03.2004 г.№3110-ДС/18.02.2004 г.Землището на с. Ястребна, общ. Ситово, местност " Стопански двор", имот №000920Поземлен имот с площ 1445 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1983/05.03.2004 г.№3110-ДС/18.02.2004 г.Землището на с. Ястребна, общ. Ситово, местност " Стопански двор", имот №000930Поземлен имот с площ 1269 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ