Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 800/24.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №51, кв.1Прилежащ терен към "Кантар 14, ППВ" с площ 994 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г. 
АЧДС № 801/24.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №56, кв.1СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 1287 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 802/24.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №57, кв.1СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 1473 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 803/24.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №58, кв.1СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 1701 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 804/24.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №59, кв.1СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 1089 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33/28.02.2011 г. 
АЧДС № 805/24.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №60, кв.1СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 1189 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г.