Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 396/11.02.2000 г.№ 396/11.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.31, парцел ІХ, пл. № 227 по плана на селотоДворно място с площ 736 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 397/11.02.2000 г. № 397/11.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.31, парцел VІІІ, пл. № 227 по плана на селотоДворно място с площ 736 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 398/11.02.2000 г.№ 398/11.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.42, парцел ХХІ, пл. № 443 по плана на селотоДворно място с площ 1014 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 399/11.02.2000 г.№ 399/11.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.44, парцел ХІV, пл. № 406 по плана на селотоДворно място с площ 584 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 400/11.02.2000 г.№ 400/11.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.46, парцел ХІІІ, пл. № 401 по плана на селотоДворно място с площ 815 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 401/11.02.2000 г.№ 401/11.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.46, парцел ХІІ, пл. №401 по плана на селотоДворно място с площ 710 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г.