Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 378/09.02.2000 г.№ 378/09.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.1, парцел ХLV, пл. № 20 по плана на селотоНезастроен парцел с площ 945 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 379/09.02.2000 г.№ 379/09.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.1, парцел ХLІV, пл. № 20 по плана на селотоНезастроен парцел с площ 930 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 380/09.02.2000 г.№ 380/09.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.1, парцел ХLVІІІ, пл. № 21 по плана на селотоНезастроен парцел с площ 1015 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 381/09.02.2000 г.№ 381/09.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.1, парцел ХLІІ, пл. № 21 по плана на селотоНезастроен парцел с площ 1005 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 382/09.02.2000 г.№ 382/09.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.1, парцел LV по плана на селотоНезастроен парцел с площ 950 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 383/09.02.2000 г.№ 383/09.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.1, парцел LІІІ по плана на селотоНезастроен парцел с площ 1030 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г.