Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 450/22.03.2000 г.№ 450/22.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.53, парцел ХХVІ, пл. № 389Свободно дворно място с площ 670 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 451/22.03.2000 г.№ 451/22.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.53, парцел ХХVІІ, пл. № 389 Незастроено дворно място с площ 663 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 452/22.03.2000 г.№ 452/22.03.2000 г.с. Прохлада, общ. Дулово, кв.15, п. ХІІ, пл. № 136Дворно място с площ 550 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-22-1/09.09.2011 г. 
АЧДС № 453/22.03.2000 г.№ 453/22.03.2000 г.с. Прохлада, общ. Дулово, кв.4, п. ХІV, пл. № 99Дворно място с площ 1410 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-22-1/09.09.2011 г. 
АЧДС № 454/22.03.2000 г.№ 454/22.03.2000 г.с. Прохлада, общ. Дулово, кв.4, п. ХV, пл. № 99Дворно място с площ 1140 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-22-1/09.09.2011 г. 
АЧДС № 455/22.03.2000 г.№ 455/22.03.2000 г.с. Прохлада, общ. Дулово, кв.10, п. ІІ, пл. № 154Дворно място с площ 640 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-22-1/09.09.2011 г.