Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 578/17.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.стопански двор извън регулация на с. Белица, общ. Тутракан, парцел №36, масив №2Прилежащ терен от 1445 кв.м. към обект "Ремонтна работилница"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 579/17.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.стопански двор извън регулация на с. Белица, общ. Тутракан, парцел №37, масив №2Прилежащ терен от 653 кв.м. към обект "Ремонтна работилница"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 580/17.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.стопански двор извън регулация на с. Белица, общ. Тутракан, парцел № 42, масив №2Прилежащ терен от 629 кв.м. към обект "Селскостопански склад"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 581/17.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.стопански двор извън регулация на с. Белица, общ. Тутракан, парцел № 43, масив №2Прилежащ терен от 401 кв.м. към обект "Гараж за селскостопанска техника"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 582/17.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.стопански двор извън регулация на с. Белица, общ. Тутракан, парцел № 44, масив №2Прилежащ терен от 549 кв.м. към обект "Ремонтна работилница"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 583/17.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.стопански двор извън регулация на с. Белица, общ. Тутракан, парцел № 45, масив №2Прилежащ терен от 1146 кв.м. към обект "Ремонтна работилница"нямаМинистерство на земеделието и горите