Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2211/30.12.2004 г.№1372/10.12.2004 г.Землището на с. Главан, общ. Силистра, стопански двор, местност " Стопански двор ", имот №091007. Имотът е образуван от имот №023003 Поземлен имот, представляващ прилежащ терен с площ 1159 кв.м., към "Ремонтна работилница", собственост на юридическо лице Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2212/30.12.2004 г.№1372/10.12.2004 г.Землището на с. Главан, общ. Силистра, стопански двор, местност " Стопански двор ", имот №091012. Имотът е образуван от имот №023003 Поземлен имот, представляващ прилежащ терен към обект " Краварник " с площ 2 072 кв.м., собственост на юридическо лице. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2213/31.12.2004 г.№1372/10.12.2004 г.Землището на с. Главан, общ. Силистра, стопански двор, местност " Стопански двор ", имот №091001. Имотът е образуван от имот №023003 Поземлен имот, представляващ прилежащ терен към обект " Сграда с друго предназначение " с площ 2050 кв.м., собственост на юридическо лице Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2214/31.12.2004 г.№1372/10.12.2004 г.Землището на с. Главан, общ. Силистра, стопански двор, местност " Стопански двор ", имот №091008. Имотът е образуван от имот №023003 Поземлен имот, представляващ прилежащ терен към асфалтова площадка с площ 1264 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2215/31.12.2004 г.№1372/10.12.2004 г.Землището на с. Главан, общ. Силистра, стопански двор, местност " Стопански двор ", имот №091009. Имотът е образуван от имот №023003 Поземлен имот с площ 1357 кв.м., представляващ прилежащ терен към асфалтова площадка. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2216/03.01.2005 г.№1372/10.12.2004 г.Землището на с. Главан, общ. Силистра, стопански двор, местност " Стопански двор ", имот №091010. Имотът е образуван от имот №023003 Поземлен имот с площ 4161 кв.м., представляващ прилежащ терен към асфалтова площадка. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ