Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2199/29.12.2004 г.№6019-ДС/22.12.2004 г.Землищата на с. Калипетрово и гр. Силистра - промишлена зона - ЗападЕлектропровод 110 kV " Алфатар - Деленките - 2 тройки " - продължение на трасето с обща дължина на съоръжението 6828 м., включващ и земята под стълбовете с площ 705 кв.м. Електропроводът е връзка между съществуващите електропроводи ВЛ 100 kV "Българка" и ВЛ 110 kV " Доростол ".    Имотът е включен в капитала на Национална електрическа компания - ЕАД
АЧДС №2200/30.12.2004 г.№1227/08.11.2004 г.Землището на с. Окорш, общ. Дулово, местност " Коренището '', имот №286014Поземлен имот, представляващ прилежащ терен с площ 5 862 кв.м. към " Навес - склад за сърнени храни ", собственост на физически лица Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2201/30.12.2004 г.№1256/16.11.2004 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, стопански двор, местност " До селото ", имот №140001Поземлен имот, представляващ прилежащ терен с площ 2088 кв.м., към "Ремонтна работилница", собственост на физическо лице Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2202/30.12.2004 г.№1285/19.11.2004 г.Землището на с. Поляна, общ. Ситово, местност " Мезаркорсу ", имот №000211Поземлен имот с площ 237 кв.м., представляващ свободен терен в стопанския двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Заповед №РД-22-884/12.12.2006 г. Имотът е отписан със Заповед №РД-22-884/12.12.2006 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №2203/30.12.2004 г.№1285/19.11.2004 г.Землището на с. Поляна, общ. Ситово, местност " Мезаркорсу ", имот №000204Поземлен имот с площ 279 кв.м., представляващ свободен терен в стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-884/12.12.2006 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №2204/30.12.2004 г.№1285/19.11.2004 г.Землището на с. Поляна, общ. Ситово, местност " Мезаркорсу ", имот №000112Поземлен имот с площ 1449 кв.м., представляващ свободен терен в стопанския двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-884/12.12.2006 г. на Областен управител на Обл. Силистра.