Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1019/22.11.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, кв. 99ТП "Боряна" - Терен с площ 42 кв.м. и сграда - трафопост със застроена площ 42 кв.м., построена 1986 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1020/22.11.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, кв. 66, п. V, пл. № 560ТП "Л. Каравелов" - Терен с площ 6 кв.м. и сграда - трафопост със застроена площ 6 кв.м., построена 1974 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1021/22.11.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, кв. 103, п. І, отреден за озеленяванеТП "Ветеринарна лечебница" - Терен с площ 170 кв.м. и сграда - трафопост със застроена площ 170 кв.м., построена 1991 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1022/23.11.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, кв. 83, пл. № 956ТП "Детска градина" - Терен с площ 42 кв.м. и сграда - трафопост със застроена площ 42 кв.м., построена 1992 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1023/23.11.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, кв. 3ТП "П. Пенев" - Терен с площ 9 кв.м. и сграда - трафопост със застроена площ 9 кв.м., построена 1965 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1024/23.11.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, кв. 54ТП "Училище" - Терен с площ 42 кв.м. и сграда - трафопост със застроена площ 42 кв.м., построена 1983 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра