Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1763/19.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Йорданово, общ. Силистра, парцел № 34, кад. №3 Поземлен имот с площ 5251 кв.м., представляващ земя / четвърта категория /, прилежаща към обект " Овчарник 3 " от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 23.07.2003 г. вх. рег. №4723, том VIII, стр. 105, нд 1664, пк 39551
АЧДС №1764/19.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Йорданово, общ. Силистра, парцел № 37, кад. №3 Поземлен имот с площ 2129 кв.м., представляващ земя /четвърта категория/, свободна от застрояване. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 23.07.2003 г. вх. рег. №4724, том VIII, стр. 106, нд 1665, пк 39551
АЧДС №1765/19.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Йорданово, общ. Силистра, парцел № 38, кад. №3 Поземлен имот, представляващ земя / четвърта категория / с площ 657 кв.м., свободна от застрояване Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 23.07.2003 г. вх. рег. №4725, том VIII, нд 1666, пк 39551
АЧДС №1766/20.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Йорданово, общ. Силистра, парцел № 39, кад. №3 Поземлен имот, представляващ земя четвърта категория с площ 37047 кв.м., свободна от застрояване Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 23.07.2003 г. вх. рег. №4726, том VIII, стр. 108, нд 1667, пк 39551
АЧДС №1767/20.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Йорданово, общ. Силистра, стопански двор, парцел № 310, кад. №3 Поземлен имот, представляващ земя четвърта категория, с площ 2775 кв.м., прилежаща към обект " Силажовместилище " от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 23.07.2003 г. вх. рег. №4727, том VIII, стр. 109, нд 1668, пк 39551
АЧДС №1768/20.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Йорданово, общ. Силистра, парцел № 312, кад. №3 Поземлен имот, представляващ земя четвърта категория, свободна от застрояване, с площ 3437 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 23.07.2003 г. вх. рег. №4728, том VIII, стр. 110, нд 1669, пк 39551