Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1556/27.03.2002131/22.01.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, кв. "Деленки - север "Терен с площ 48 кв.м.,и построения върху него трафопост " Незабравка " - масивен със застроена площ 48 кв.м., построен 1988 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1557/27.03.2002131/22.01.2002 г.с. Българка, общ. Силистра, кв. № 5Терен с площ 6 кв.м.,и построения върху него Трафопост 1 - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1988 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС № 1558/27.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, ДГФ, местност " Памук кулак "Терен с площ 9 кв.м.,и построения върху него трафопост " 301 " - масивен със застроена площ 9 кв.м., построен 1975 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1559/27.03.2002131/22.01.2002 г.с. Бабук, общ. Силистра, извън регулационните граници на селотоТерен с площ 6 кв.м.,и построения върху него трафопост " Механа " - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1963 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1560/27.03.2002131/22.01.2002 г.с. Професор Иширково, общ. Силистра, кв. 44Терен с площ 9 кв.м.,и построения върху него трафопост № 3 - масивен със застроена площ 9 кв.м., построен 1960 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1561/27.03.2002131/22.01.2002 г.с. Българка, общ. Силистра, кв. № 13Терен с площ 6 кв.м.,и построения върху него Трафопост № 1 - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София