Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1223/11.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 88, парцел ІТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ЧИНАР " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1982 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1224/11.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 86, парцел ІТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ГЕО МИЛЕВ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1978 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1225/11.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 140Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " БАЙКАЛ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1970 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1226/11.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 50Терен с площ 35 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ВЪЗХОД - 2 " със застроена площ 35 кв.м.; Построен 1983 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1227/11.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 49, парцел ІІТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ ЖСК " ВЪЗХОД " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1971 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1228/11.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 1 - парк "Дунав"Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ДУНАВ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1975 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра