Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 270/19.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - овцеферма в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад № 5, парцел 54ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 2125 кв.м. към обект "Млекопункт, склад за медикаменти".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 271/19.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - овцеферма в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад № 5, парцел 55Прилежащ терен с площ 2686 кв.м. към обект "Сграда колиен кантар".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 272/19.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - овцеферма в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад № 5, парцел 56Прилежащ терен с площ 14087 кв.м. към обект "Овчарник, навеси".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 273/19.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - овцеферма в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад № 5, парцел 57Прилежащ терен с площ 3302 кв.м. към обект "Силажовместилища".нямаМинистерство на земеделието, горите    
АЧДС № 274/20.01.2000 г.698/16.06.1999 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, кв. 100, парцели І, ІІ, ІІІ, и ІV, пл. № 1076Дворно място с площ 4296 кв.м. и построената в него масивна, едноетажна жилищна сграда, състояща се от 3 стаи, кухня и салон със застроена площ 125 кв.м.; Построена 1955 г. Имотът се води и под наименование " Ловно стопанство "нямаНУГ ; Държавно лесничейство - Силистра  Съставен е Акт за поправка № 3111/19.10.2007 г. и нови АДС № 3335/25.11.2008 г. и № 3556/10.05.2012 г.
АЧДС № 275/20.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - оранжерия и птичарник в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад №2, парцел №24Прилежащ терен към обект "Стопанска сграда" с площ 2892 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите