Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
41/26.05.1999552 / 14.05.1999гр. Силистра, ул. "Драгоман" № 13Масивна 2-етажна сграда със ЗП 1072 кв.м., от които 1540 кв.м. е търговска площ, а 460 кв.м. е складова площ   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 226/08.09.2000 г. на Областен управител 
42/26.05.1999552 / 14.05.1999гр. Силистра, Кооперативен пазарМагазин № 48 - едноетажна полумасивна постройка със ЗП 55 кв.м.   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 226/08.09.2000 г. на Областен управител 
43/15.06.1999667/15.06.1999 с. Правда, общ. Дулово, кв. 19, парцел Х, планоснимачен № 362Административно-производствена сграда - част от нея - масивна, двуетажна, представляваща: 1. Аптека - на първи етаж; 2. Апартамент - на втори етаж; 3. Сутерен - 35.16 кв.м.   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 33/04.02.2000 г. на Областен управител 
44/15.06.1999459/23.04.1999с. Кайнарджа, кв. 31, парцел ХХ, пл. № 105Административна сграда - масивна, двуетажна - част от нея, представляваща - аптека, разположена на първи етаж с площ 131 кв.м.   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 33/04.02.2000 г. на Областен управител 
45/16.06.1999 гр. Силистра, бул. "Македония" , кв. 175, п. IV, пл. № 2941Подблоково пространство в масивна 8-етажна сграда със ЗП 200 кв.м., състояща се от: зала за събрания, 3 стаи - канцеларии; 2 складови помещения, сервизно помещение и 2 коридора; построена 1984 г. Български спортен тотализатор към Комитета за физическо възпитание и спорт; Районна Дирекция - Русе; Спортно - информационен център - Силистра   
46/17.06.1999 с. Калипетрово, общ. Силистра, кв. 26, пл. № 778Държавно дворно място с площ 1070 кв.м. Областен управителЗастроен от Никола Станков УзуновИмотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 258/27.12.1999 г. на Областен управител