Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 384/09.02.2000 г. № 384/09.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.1, парцел LІ, по плана на селотоНезастроен парцел с площ 820 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 385/09.02.2000 г.№ 385/09.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.1, парцел L по плана на селотоНезастроен парцел с площ 710 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 386/09.02.2000 г.№ 386/09.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.1, парцел LІІ, по плана на селотоНезастроен парцел с площ 780 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 387/09.02.2000 г.№ 387/09.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.1, парцел LІV по плана на селотоНезастроен парцел с площ 1 090 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 388/09.02.2000 г.№ 388/09.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.4, парцел ХХІІІ, пл. № 97 по плана на селотоДворно място с площ 960 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 389/09.02.2000 г.№ 389/09.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.4, парцел ХХІІ, пл. № 96 по плана на селотоДворно място с площ 980 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г.