Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 162/16.09.1999 г.1038/24.08.1999 г.с.Черник, общ. Дулово, кв.1А, парцел ІVПрилежащ терен на обект " Кантар " 10 т с обща площ 2 346 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 163/16.09.1999 г.1038/24.08.1999 г.с.Черник, общ. Дулово, кв.1а, парцел VПрилежащ терен на обект "Конюшна" с обща площ 5 058 кв.мнямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 164/16.09.1999 г.1038/24.08.1999 г.с.Черник, общ. Дулово, кв.1а, парцел VІСвободен от застрояване терен с площ 2 690 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 165/16.09.1999 г.1038/24.08.1999 г.с.Черник, общ. Дулово, кв.1а, парцел VІІПрилежащ терен на обект " Водопойна чешма " с обща площ 1 398 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа  вместо "Прилежащ терен на обект - Водопойна чешма" ДА СЕ ЧЕТЕ "СВОБОДЕН ТЕРЕН"
АЧДС № 166/16.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №4Прилежащ терен на обект "Зърноплощадка " с обща площ 7005 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № РД-22-481 /28.11.2007 г. 
АЧДС № 167/16.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №5Прилежащ терен с площ 4500 кв.м. към обект " Сушилни тютюн ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № РД-22-481 /28.11.2007 г.