Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2015/17.05.2004 г.№3431-ДС/29.03.2004 г.Землището на с. Царев дол, общ. Тутракан, стопански двор, местност "Бююк Кало", имот №102002. Имотът е образуван от имот №020021Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 3501 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2016/17.05.2004 г.№3431-ДС/29.03.2004 г.Землището на с. Царев дол, общ. Тутракан, стопански двор, местност "Бююк Кало", имот №102004. Имотът е образуван от имот №020021Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 1500 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2017/17.05.2004 г.№3431-ДС/29.03.2004 г.Землището на с. Царев дол, общ. Тутракан, стопански двор, местност "Бююк Кало", имот №102005. Имотът е образуван от имот №020021Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 1000 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2018/17.05.2004 г.№3431-ДС/29.03.2004 г.Землището на с. Царев дол, общ. Тутракан, стопански двор, местност "Бююк Кало", имот №102006. Имотът е образуван от имот №020021Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 500 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2019/17.05.2004 г.№3431-ДС/29.03.2004 г.Землището на с. Царев дол, общ. Тутракан, стопански двор, местност "Бююк Кало", имот №102008. Имотът е образуван от имот №020021Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 3013 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2020/18.05.2004 г.№3431-ДС/29.03.2004 г.Землището на с. Царев дол, общ. Тутракан, стопански двор, местност "Бююк Кало", имот №102010. Имотът е образуван от имот №020021Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 2000 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ