Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1669/28.11.2002 г.2313/02 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра местност "Антимовски блок", имот № 102006 / образуван от имот № 050088 /.Поземлен имот с площ 1 243 кв.м., представляващ прилежащ терен / трета категория / към обект " Силажовместилище " от стопански двор. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със заповед №РД-22-250/17.11.2010 г. на Областния управител на Област Силистра в полза на " Булдекс " ООД.
АЧДС №1670/28.11.2002 г.2313/02 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра местност "Антимовски блок", имот № 102007 / образуван от имот № 050088 /.Поземлен имот с площ 39365 кв.м., представляващ свободен терен / трета категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със заповед №РД-22-262/30.11.2010 г. на Областния управител на Област Силистра в полза на " Дунав - Ел " ЕООД.
АЧДС №1671/28.11.2002 г.2313/02 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра местност "Антимовски блок", имот № 102012 / образуван от имот № 050088 /.Поземлен имот с площ 2653 кв.м., представляващ прилежащ терен към обект " Склад " от стопански двор. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със заповед №РД-22-250/17.11.2010 г. на Областния управител на Област Силистра в полза на " Булдекс " ООД.
АЧДС №1672/28.11.2002 г.2313/02 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра местност "Антимовски блок", имот № 102013 / образуван от имот № 050088 /.Поземлен имот с площ 2295 кв.м., представляващ прилежащ терен към обект " Клетки за телета ". Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със заповед №РД-22-261/29.11.2010 г. на Областния управител на Област Силистра в полза на " Калатея " ООД.
АЧДС №1673/28.11.2002 г.2313/02 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра местност "Антимовски блок", имот № 102020 / образуван от имот № 050088 /.Поземлен имот с площ 2 229 кв.м., представляващ прилежащ терен към обект " Родилно отделение " от стопански двор. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със заповед №РД-22-261/29.11.2010 г. на Областния управител на Област Силистра в полза на " Калатея " ООД.
АЧДС №1674/28.11.2002 г.2313/02 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра местност "Антимовски блок", имот № 102021 / образуван от имот № 050088 /.Поземлен имот с площ 6 607 кв.м., представляващ прилежащ терен / трета категория / към обект " Кравеферма " от стопански двор. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със заповед №РД-22-261/29.11.2010 г. на Областния управител на Област Силистра в полза на " Калатея " ООД.