Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1693/15.01.2003 г.№2483/09.12.02 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Над орехите", имот №115001 / по плана за земеразделяне /Поземлен имот с площ 1971 кв.м., представляващ прилежащ терен / трета категория / към две стопански сгради. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1694/15.01.2003 г.№2483/09.12.02 г.Землището на гр. Тутракан, общ. Тутракан, местност "Баша", имот №104101 /образуван от имот №050270 по плана за земеразделяне/Поземлен имот с площ 9078 кв.м., представляващ прилежащ терен към селскостопански сгради. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1695/16.01.2003 г.№61-ДС-02/13.01.2003 г.Землището на с. Слатина, общ. Ситово, имот № 025072 /образуван от имот 025064 по плана за земеразделяне/Поземлен имот с площ 5051 кв.м., представляващ прилежащ терен / пета категория / към обект "Стопанска постройка". Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1696/16.01.2003 г.№61-ДС-02/13.01.2003 г.Землището на с. Слатина, общ. Ситово, имот № 025024 /образуван от имот 025078 по плана за земеразделяне/Поземлен имот с площ 5051 кв.м., представляващ прилежащ терен / пета категория / към обект "Силажовместилище". Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ Имотът е отписан с заповед №РД-22-303/30.06.08 г. на Областен управител на област Силистра.На основание чл. 72 от ЗДС и във връзка с писмено искане вх. №5184-ДС/07.10.2004 г. на ОД "Земеделие и гори" - Силистра, записаното в група 3 "прилежащи към терен "Силажовместилище"" да се чете "свободен терен". Промяната се налага, тъй като съоръженията са разрушени. На основание чл. 72 от ЗДС и писмено искане №326/09.04.08 г. графа 3 да се чете "прилежащ терен към Силажовместилище". Имотът е отписан с заповед №РД-22-303/30.06.08 г. на Областен управител на област Силистра.
АЧДС №1697/16.01.2003 г.№61-ДС-02/13.01.2003 г.Землището на с. Слатина, общ. Ситово, имот № 025025 /образуван от имот 025078 по плана за земеразделяне/Поземлен имот с площ 9534 кв.м., представляващ прилежащ терен / пета категория / към обект "Силажовместилище". Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  На основание чл. 72 от ЗДС и във връзка с писмено искане вх. №5184-ДС/07.10.2004 г. на ОД "Земеделие и гори" - Силистра, записаното в група 3 "прилежащи към терен "Силажовместилище"" да се чете "свободен терен". Промяната се налага, тъй като съоръженията са разрушени.
АЧДС №1698/16.01.2003 г.№61-ДС-02/13.01.2003 г.Землището на с. Поройно, общ. Дулово, местност "Стопански двор", имот 056006 /по плана за земеразделяне/Поземлен имот с площ 1534 кв.м., представляващ прилежащ терен / пета категория / към обект "Телчарник" от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ