Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 186/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №25Парцел " Летен двор " с площ 8 054 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 187/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №26Парцел " Сеновал " с площ 9 924 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 188/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №27Прилежащ терен с площ 418 кв.м. към обект " Рампа за животни ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № РД-22-481 /28.11.2007 г. 
АЧДС № 189/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №28Незастроен парцел с площ 3 491 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 190/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №30Незастроен парцел с площ 8 045 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 191/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №31Незастроен парцел с площ 2 414 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа