Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1899/16.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Землището на с. Нова Попина, общ. Ситово, стопански двор, имот №036011Поземлен имот - свободен терен с площ 1145 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1900/16.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Землището на с. Нова Попина, общ. Ситово, стопански двор, имот №036013Поземлен имот с площ 1221 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1901/16.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Землището на с. Нова Попина, общ. Ситово, стопански двор, имот №036025Поземлен имот с площ 2383 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1902/16.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Антимовския блок ", №102040Поземлен имот - прилежащ терен към " Ремонтна работилница ", с площ 3727 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1903/24.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, местност " Край село ", имот № 182423Поземлен имот, върху който е разположен обект " Канцелария ", с площ 1032 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-377/01.08.2008 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1904/24.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, местност " Край село ", имот № 182410Поземлен имот, върху който е разположен обект " Хамбар, обор краварник, площадка за сърно ", с площ 3332 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-377/01.08.2008 г. на Областен управител на Обл. Силистра.