Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 500/06.04.2000 г.№ 500/06.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.5, парцел VІІ, пл. № 13Дворно дворно място с площ 1100 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 501/06.04.2000 г.№ 501/06.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.5, парцел VІ, пл. № 207Дворно място с площ 900 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 502/06.04.2000 г.№ 502/06.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.5, парцел ІХ, пл. № 14Дворно място с площ 1080 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 503/06.04.2000 г. № 503/06.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.5, парцел VІІІ, пл. № 208Дворно място с площ 1080 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 504/06.04.2000 г.№ 504/06.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.5, парцел VІ, пл. № 212Дворно място с площ 900 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 505/06.04.2000 г.№ 505/06.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.5, парцел ІV, пл. № 212Дворно място с площ 1100 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г.