Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 253/14.12.1999 г.1530/07.12.1999 г.гр. Силистра, общ. Силистра, Промишлена зона - Запад, кв. 1, част от парцел ХІVДържавен терен с площ от 4035 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра  Имотът е отписан със Заповед № 71/07.04.2000 г.
АЧДС № 254/15.12.1999 г.№ 254/15.12.1999 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Яворов" №8, вх. Б, ет.8, ап.47Апартамент № 47 със застроена площ от 34 кв.м., състоящ се от : хол, спалня, баня и коридор; избено помещение с площ от 4 кв.м. исъответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строежнямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-80-ДС /19.05.2005 г. 
АЧДС № 255/15.12.1999 г. № 255/15.12.1999 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Добрич" № 132, ет.1, ап.35Апартамент № 35 със застроена площ от 43 кв.м., състоящ се от : хол, спалня, кухня, коридор ,сервизно помещение и балкон; избено помещение с площ от 4 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.нямаОбластен управител на област Силистра   
АЧДС № 257/23.12.1999 г.№ 257/23.12.1999 г.гр. Дулово, общ. Дулово, ул. "Шуменско шосе", кв. 36, парцел ХVІІТерен с площ 5100 кв.м. и построените в него сгради : 1. Масивна едноетажна сграда, състояща се от западно и южно крило със застроена площ 383 кв.м., включваща 13 стаи и 4 коридора; построена 1948 г. 2. Сглобяем метален павилион със застроена площ 80 кв.м., състояща се от 2 стаи и сервизно помещение; построен 1974 г. 3. Масивна едноетажна сграда със застроена площ 260 кв.м., състояща се от 6 помещения, коридор, сервизни помещения и изба с площ 35 кв.м.; построена 1958 г. - В сградата е обособена част с площ 160 кв.м., представляваща " Цех за капачки ". 4. Масивна едноетажна сграда със застроена площ 204 кв.м., състояща се от 5 стаи, коридор, сервизни помещения и изба с площ 54 кв.м. построена 1970 г. 5 Масивна едноетажна сграда със застроена площ 137 кв.м. състояща се от 3 стаи, коридор и сервизно помещение; построена 1948 г.нямаОбластен управител на област Силистра частично отписване - Заповеди № 274/25.10.2000 г., № ДС-13-13/16.01.2003 г., № РД-13-269/28.01.2004 г.Съставен е нов АДС № 3352/29.01.2009 г.
АЧДС № 258/28.12.1999 г.№ 258/28.12.1999 г.гр.Дулово, общ. Дулово, кв.10, парцел ХVІІ, пл. № 153Масивна едноетажна сграда със застроена площ 73 кв.м., построена 1980 г., в съсобственост с община Дулово - 38,36 % идеални части от площта, равняващи се на 28 кв.м. и от правото на строеж върху терена.нямаБългарски спортен тотализатор - Районна дирекция Русе   
АЧДС № 260/11.01.2000 г.№ 260/11.01.2000 г.гр.Дулово, общ. Дулово, бл. "Светлина" №2, кв. 27, парцел І, част от пл. № 688Подблоково пространство, представляващо част от партерен етаж на четириетажна масивна жилищна страда , а именно магазин / преустроен 1997 г. в кафе-бар /, със разгъната застроена площ 105 кв.м., в това число изба с полезна площ 14 кв.м., застроен обем 398,66 куб.м., година на построяване 1969нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 240 /18.09.2000 г.