Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 84/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 41ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 2214 кв.м. към обект "СКЛАД ЗА ПОЛИВНА ТЕХНИКА".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 85/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 40ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 349 кв.м. към обект "РАМКА".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 86/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 39ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 81 кв.м. към обект "СВИНЕФЕРМА".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 87/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 38ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 460 кв.м. към обект "СЕЛСКОСТОПАНСКИ СКЛАД".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 88/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 37ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 2714 кв.м. към обект "ЗЪРНОСУШИЛНЯ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 89/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 36ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 917 кв.м. към обект " СКЛАД ЗА ЗЪРНО ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа