Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 776/21.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №25, кв.1Прилежащ терен към "Сграда 10" с площ 1085 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г. 
АЧДС № 777/21.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №26, кв.1Прилежащ терен към "Хангар 38" с площ 2237 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г. 
АЧДС № 778/21.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №27, кв.1СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 1286 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 779/22.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №28, кв.1СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 1272 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 780/22.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №29, кв.1Прилежащ терен към "Хангар за комбайни 39" с площ 2301 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г. 
АЧДС № 781/22.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №30, кв.1Прилежащ терен към "Административни сгради 2 и 3" с площ 1523 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите