Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1318/04.07.2001 г.№ П- 32 /2001 г.гр. Алфатар, община Алфатар, кв.4, парцел I, пл.№ 27Терен / поземлен имот / с площ от 2705 кв.м. и построените върху него сгради : 1. Опорен пункт / кантон / - масивна двуетажна сграда със застроена площ 83,94 кв.м., разгъната застр.площ 154 кв.м., построена 1965 г. 2. Гараж и навес - масивна едноетажна сграда със застроена площ 150 кв.м., построена 1965 г. ИА "Пътища" към МРРБ, Областно пътно управление - Силистра  Съставен е нов АЧДС № 3664/24.07.2013 г.
АЧДС № 1319/05.07.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Руйно, община Дулово, кв.9Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " РУЙНО - 1 " със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1965 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1320/05.07.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.гр.Дулово, община Дулово, кв.70,парцел XXIII за общ. жилиищно строителствоТерен с площ 49 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " Д. Благоев - 1 " със застроена площ 49 кв.м.; Построен 1994 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1321/05.07.2001 г.№ П- 370 /02.07. 2001 г.гр.Дулово, община Дулово, кв.1,парцел III - "за ОПУ"Терен / урегулиран поземлен имот / с площ от 2520 кв.м. и построените сгради: 1. Административна сграда - масивна двуетажна със застроена площ 149 кв.м. , разгъната застроена площ 298 кв.м., включваща , построена 1963 г.; 2. Навес - масивна едноетажна сграда със застроена площ от 123,8 кв.м. , състояща се от склад за авточасти - 41,7 кв.м.; навес - 40,4 кв.м. / в т.ч. тоалетна - 4 кв.м./ и гараж за АУЗ - 41,7 кв.м., построена 1964 г. ИА "Пътища" към МРРБ, Областно пътно управление - Силистра  Съставени са нови АЧДС №1599/21.05.2002 г. и АЧДС № 1609/17.06.2002 г.
АЧДС № 1299/20.06.2001г.№ П- 331 /07.06. 2001г.землище на гр.Силистра, местност "Меджи табия", кад. №050027Терен с площ 9776 кв.м., прилежаща площ към следните сгради: хотел "Крепостта"; ресторант с дискотека, заедно с пергола и подпорна стена (комплекс "Орбита") Областен управител на област Силистра Част от имота, представляващ прилежащ терен на хотелски комплекс "Орбита" с площ 2896 кв.м., се отписва със Заповед № 234/27.07.2001г.Продадената част е обособена в имот № 50188, а от останалата непродадена част е образуван имот № 050190. Съставени са нови адс №№ 1636; 1637; 1638 и 1639/ 2002г.
АЧДС № 1322/06.07.2001 г.№ П- 370 /02.07. 2001 г.с.Айдемир, община Силистра, кв. Деленки, жил. блок Друм, вх. А, ет.1, ап.2Апартамент №2 - самостоятелен обект на първи етаж в пететажен жил.блок с ППП конструкция , построен 1976 г. , състоящ се от стая, хол , кухня и сервизни помещения със застроена площ от 62,00 кв.м., изба № 6 с площ 4,49 кв.м., таван № 9 с площ 4,49 кв.м., ид.части от общите - 2,96 % и отстъпено право на строеж върху 67,69 кв.м. ИА "Пътища" към МРРБ, Областно пътно управление - Силистра  Съставен е нов АЧДС № 3656/18.07.2013 г.