Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 608/20.04.2000 г.№ 608/20.04.2000 г.с. Сокол, кв.37, парцел VІІДържавен терен с площ 1500 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 149/10.04.2001 г. 
АЧДС № 609/20.04.2000 г.№ 609/20.04.2000 г.с. Сокол, кв.37, парцел VІІІДържавен терен с площ 1608 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 149/10.04.2001 г. 
АЧДС № 610/20.04.2000 г.№ 610/20.04.2000 г.гр. Дулово, общ. Дулово, кв. 103, парцел ІІДържавен терен, отреден за полигон на СБА с площ 9466 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра  Съставени са нови АДС: № 3222/11.04.2008 г.; № 3242/07.05.2008 г. и № 3254/15.05.2008 г.
АЧДС № 611/25.04.2000 г.№ 611/25.04.2000 г.с.Сребърна, общ. Силистра, кв.30, парцел ХІДворно място с площ 895 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра   
АЧДС № 612/26.04.2000 г.№ 555/24.04.2000 г.с. Вeтрен, общ. Силистра - стопански двор, местност "Калунджа", масив 34, парцел 10Животновъдна ферма с площ 26536 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № 221 /07.09.2000 г. 
АЧДС № 613/26.04.2000 г.№ 555/24.04.2000 г.с. Вeтрен, общ. Силистра - стопански двор, местност "Калунджа", масив 34, парцел 12Животновъдна ферма с площ 267480 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № 221 /07.09.2000 г.